TIADA LARANGAN UNTUK DUDUK DI KERUSI DEPAN ATAU DI KERUSI BELAKANG DALAM KENDERAAN BAGI TUJUAN SOSIAL